Subvención recibida por el Gobierno Vasco para rehabilitación del casco urbano

Villabuena Araba

HIRIGUNEKO HEGO-MENDEBALDEKO HIRI AZPIEGITURETAKO ETA ZOLADURAKO IARDUKETAK proiektuak FEADER Funts Komunitarioaren eta Eusko Jaurlaritzaren (Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Saila) finantziazioa jaso duela, horien bidez,201.5-2020 alditako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan onartutako LEADER eremuko landa-udalerriak sustatzeko, garatzeko eta ekonomikoki dibertsifikatzeko laguntzak 2Ol9-ko ekitaldirako arautzen direlarik. Que el proyecto ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA SUROESTE DEL CASCO URBANO ha recibido financiación por parte del Fondo Comunitario FEADER y del Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regulan, para el ejercicio 2019,las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona LEADER aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.

INBERTSIOAREN ZENBATEKOA, GUZTIRA: IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN:

946.246,41€.

 

DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOA, GUZTIRA: IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN:

200.000 €.

Descargar archivo